Międzynarodowa konferencja zamykająca projekt

Regionalna konferencja upowszechniająca rezultaty projektu połączona z ewaluacją materiałów w Kielcach

II regionalna konferencja upowszechniająca rezultaty projektu w Bremen

Budujemy roboty i upowszechniamy rezultaty projektu

Regionalna konferencja upowszechniająca rezultaty projektu w Warszawie

Regionalna konferencja upowszechniająca rezultaty projektu w Bremen

Międzynarodowa konferencja upowszechniająca rezultaty projektu

Kick-off meeting w Kielcach