We would like to present the project experts: (Poland) –

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Katarzyna Zapała (experts manager, project manager – resposnisble for the final version  of all the outputs. E-mail: k.zapala[at]sir.com.pl)
BEST Institut GmbH (Austria)

Claudia Bock  (E-mail: office[at]best.at)

Bożena Motyka (E-mail: office[at]best.at)

Blue Ocena Robotics (Dania)

Nicklas Schmidt Hansen (a robot engineer resposible for constructing the clawbot, instructional video and presentation. E-mail:  nsh[at]blue-ocean-robotics.com)

Rikke Risager (a project cooridnator. E-mail: rvr[at]blue-ocean-robotics.com)

World Network of Young Leaders and Entrapreneurs (Finlandia)

Victor Perez (a project cooridnator, trainer; resposnisble for the curricula combining SimCity, Ludwig, and Lego tools. E-mail: victor.perez[at]wnyle.org).

M2C Institut (Niemcy)

Martin Koplin (a project cooridnator. E-mail: koplin[at]m2c-bremen.de).

Stella Mahler (a youth worker responsible for the curricula combining Monopoly, Betaville and Lego tools. E-mail: stella.mahler[at]gmail.com).

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Uczelnia Niepaństwowa (Warszawa, Polska)

Jan Falzagić
(pracownik naukowy odpowiedzialny za scenariusze zajęć, podręczniki do nauczania przedsiębiorczości. Dane kontaktowe j.fazlagic@vistula.edu.pl)

Aleksander Sierżęga

(pracownik naukowy odpowiedzialny za scenariusze zajęć, podręczniki do nauczania przedsiębiorczości oraz film instruktażowy. Dane kontaktowe: a.sierzega@vistula.edu.pl).